Privacyverklaring

Contactgegevens

Boerderijwinkel KempenLust
Eerselseweg 15
5511 KL Knegsel

 

Contactpersoon:
Ronny van de Ven
info@kempenlust.nl
06 – 13 75 80 99

 

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijv. via mail en/of een (contact)formulier op deze website. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt, denk hierbij aan:
– Het afhandelen van uw betaling of bestelling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te laten halen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer info zie onze cookieverklaring.

 

Internetsites van derden

Op onze website kunt u links vinden naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

 

Inzage en correctie

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
– de inzage in uw persoonsgegevens
– het corrigeren van terechte fouten
– het verwijderen van verouderde gegevens
– het intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
– het overdragen van uw gegevens naar een derde

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website voorzien van een SSL certificaat, dat u verzekerd van een beveiligde en versleutelde verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van diverse beveiligingstools en houden wij (pro)actief en periodiek updates voor onze website en de gebruikte plugins bij.